خانه

دون کیشوت

همین که چشم دن کیشوت به آسیاب بادی افتاد، گفت: بخت بهتر از آن‌چه خواست ماست کارها را روبه‌ راه می‌کند. تماشا کن سانکو، هم‌اینک در برابر ما سی دیو بی‌قواره قد علم کرده‌اند و من در نظر دارم با همه ایشان نبرد کنم و هر چند تن که باشند همه را به درک بفرستم. 

به سایت تلماتیکس خوش آمدید!

بسیاری از شرکت ها و سازمان های بزرگ قدرت و شوکت خود را از دست داده و رو به زوال می‌روند، ولی نمی‌توانند این زوال را باور کنند و یا اینکه نمی‌خواهند آن را به روی خود بیاورند. واقعیت این است که دنیا تغییر کرده و به صورت بی رحمانه ای در حال پیشرفت است.

با بکارگیری استراتژیک تکنولوژی های لبه دانش هوش مصنوعی در مدیریت شرکتها، می توان نقشی کلیدی در موفقیت آینده رقم زند.