داده های بزرگ و یادگیری ژرف

تجزیه و تحلیل داده ها داده های بزرگ Big Data و یادگیری ژرف Deep Learning دو حوزه با تمرکز بالا از علوم داده است. داده های بزرگ به ابزاری ارزشمند تبدیل شده است که بسیاری از سازمان های عمومی و خصوصی با جمع آوری مقدار زیادی از اطلاعات زمینه خاص می توانند راهکارهای مفیدی برای … ادامه خواندن داده های بزرگ و یادگیری ژرف