درباره

تلماتیکس چیست؟ Telematics ترجمه ی کلمه تلیماتیک فرانسه است که به انتقال و پردازش اطلاعات در ارتباطات راه دور اشاره دارد. این لغت از ادغام واژه های ارتباط راه دور  télécommunications -telecommunications و علوم محاسباتی informatique – computing science بود. شرکت تلمتیکس از سال 2004 شرکت تلمتیکس در زمینه های وسیع و مختلف تکنولوژیک فعالیت … ادامه خواندن درباره